Tematske celine

1. Energetska politika, zakonodavstvo i podsticajni elementi

 • Energetska politika zemalja regiona
 • Nacionalni i regionalni programi energetske efikasnosti
 • Podsticajne mere za unapređenje energetske efikasnosti
 • Modeli finansiranja energetske efikasnosti
 • Zakonska regulativa

2. Energetska efikasnost i energetski menadžment u industriji i zgradarstvu

 • Energetska efikasnost i održivi razvoj industrijskih preduzeća
 • Energetski efikasne tehnologije
 • Problemi i mogućnosti korišćenja kogeneracije i trigeneracije
 • Korišćenje otpadne toplote i otpadnih materijala
 • Revitalizacija tehnoloških energetskih sistema u industrijskim preduzećima
 • Programi energetskog menadžmenta
 • Analize stanja i metode optimizacije u industrijskoj energetici
 • Merenje, upravljanje i vizuelizacija procesa

3. Zaštita životne sredine i održivi razvoj

 • Zaštita vazduha, vode i tla i održivi razvoj industrijskih preduzeća
 • Tretman i korišćenje otpadnih materijala
 • Studije uticaja na životnu sredinu, IPPC preporuke, BAT i BREF (najbolje raspoložive tehnologije)
 • Primena međunarodnih standarda
 • Primena Kjoto protokola
 • Aktivnosti i inicijative u svetlu borbe protiv klimatskih promena
 • Koncepti i projekti čistije proizvodnje
 • Primena analiza životnog veka proizvoda

4. Korišćenje obnovljivih izvora energije

 • Korišćenje obnovljivih izvora energije
 • Korišćenje otpadnih materija kao goriva u industriji
 • Korišćenje lokalnih goriva
 • Zamena goriva i korišćenje alternativnih goriva

5. Posebne sesije

 • 5a. Primeri dobre prakse i izvedenih rešenja povećanja EE i primene novih izvora energije
 • 5b. Unapređenje obrazovanja u energetici i zaštiti životne sredine