Tematske celine

1. Energetska politika, zakonodavstvo i podsticajni elementi

  • Energetska politika zemalja regiona
  • Nacionalni i regionalni programi energetske efikasnosti
  • Podsticajne mere za unapređenje energetske efikasnosti
  • Modeli finansiranja energetske efikasnosti
  • Zakonska regulativa

2. Energetska efikasnost i energetski menadžment u industriji i zgradarstvu

  • Energetska efikasnost i održivi razvoj industrijskih preduzeća
  • Energetski efikasne tehnologije
  • Problemi i mogućnosti korišćenja kogeneracije i trigeneracije
  • Korišćenje otpadne toplote i otpadnih materijala
  • Revitalizacija tehnoloških energetskih sistema u industrijskim preduzećima
  • Programi energetskog menadžmenta
  • Analize stanja i metode optimizacije u industrijskoj energetici
  • Merenje, upravljanje i vizuelizacija procesa

3. Zaštita životne sredine i održivi razvoj

  • Zaštita vazduha, vode i tla i održivi razvoj industrijskih preduzeća
  • Tretman i korišćenje otpadnih materijala
  • Studije uticaja na životnu sredinu, IPPC preporuke, BAT i BREF (najbolje raspoložive tehnologije)
  • Primena međunarodnih standarda
  • Primena Kjoto protokola
  • Aktivnosti i inicijative u svetlu borbe protiv klimatskih promena
  • Koncepti i projekti čistije proizvodnje
  • Primena analiza životnog veka proizvoda

4. Korišćenje obnovljivih izvora energije

  • Korišćenje obnovljivih izvora energije
  • Korišćenje otpadnih materija kao goriva u industriji
  • Korišćenje lokalnih goriva
  • Zamena goriva i korišćenje alternativnih goriva

5. Posebne sesije

  • 5a. Primeri dobre prakse i izvedenih rešenja povećanja EE i primene novih izvora energije
  • 5b. Unapređenje obrazovanja u energetici i zaštiti životne sredine