Kotizacija

KOTIZACIJE

Tip kotizacije

 Za uplate do 15. 05. 2015.

Za uplate posle 15. 05. 2015.

Članovi Društva termičara 

125 €

170 €

Za ostale učesnike konferencije

210 €

250 €

Za autore radova i mlade istraživače*

100 €

145 €

Za studente**

45 €

60 €

*do 35 godina starosti  ** uz potvrdu sa fakulteta o redovnom studiranju, do 30 godina starosti

PDV nije uključen u prikazane cene.

Učesnici uz kotizaciju dobijaju:

  • Pravo učešća na svim sesijama i prezentacijama konferencije
  • Štampan Zbornik apstrakata
  • CD konferencije sa radovima autora i prezentacijama sponzora
  • Koktel dobrodošlice
  • Zajednička večera
  • Ostale konferencijske materijale