Izveštaj o IEEP-u 2013

IZVEŠTAJ sa konferencije IEEP 2013

 

Četvrta Regionalna konferencija “Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne Evrope”, IEEP 2013, održana je na Divčibarama od 26. do 29. juna 2013. godine u organizaciji Društva termičara Srbije, a pod pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije, Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije i Privredne komore Srbije, a uz pomoć i suorganizaciju Saveta za regionalnu saradnju (Regional Cooperation Council - RCC)

Konferenciju je zvanično otvorila Prof. dr Maja Đurović-Petrović, savetnik u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije. Program konferencije sastojao se od pet osnovnih sesija, poster sesije. Zastupljene su bile sledeće oblasti:

 • Energetska politika i zakonodavstvo,
 • Energetska efikasnost u industriji i zgradarstvu,
 • Zaštita životne sredine,
 • Obnovljivi izvori energije
 • Unapređenje obrazovanja u energetskoj efikasnosti i zaštiti životne sredine

Potvrđeno je očekivanje da će teme konferencije pobuditi značajno interesovanje stručnjaka iz regiona i konferencija je , uprkos krizi održala regionalni karakter. Na konferenciji je predstavljeno 70 radova, 18 iz inostranstva , iz 7 zemalja. Bilo je prisutno oko 100 učesnika i drugih gostiju. U okviru poster sesije, organizovana je i izložba na kojoj su se predstavile proizvodne i konsultantske firme iz Srbije i inostranstva.

Poslednjeg dana konferencije održan je okrugli sto.

Na bazi te diskusije i svega onog što se moglo čuti tokom trajanja konferencije, organizacioni odbor je, između ostalog, prezentirao zaključke, koje možemo formulisati na sledeći način:

 1. Konferencija je održala regionalni karakter. Oko 1/4 radova je bilo van Srbije. Ovogodišnja konferencija je imala nešto manji broj učesnika od prethodne u 2011. godini, ali se prema broju i kvalitetu radova i broju inostranih učesnika može oceniti uspešnom. Predloženo je da se sledeća konferencija održi 2015. godine. Nakon nespornog uspeha prethodnih konferencija, kao i ove konferencije, konstatovano, da IEEP i dalje značajno doprinosi razmeni iskustava i znanja, kao i saradnji naučnika i stručnnjaka iz ove oblasti u regionu.
 2. Na ovoj konferenciji se pokazao interes učesnika za mogućnosti finansiranja projekata iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Pokazalo se da je postojanje fondova EBRD i drugih povoljnih izvora finansiranja dovelo do realizacije više projekata u industriji, ali i doprinelo promeni u odnosima industrijskih preduzeća prema projektima energetske efikasnosti. Međutim, i dalje je nedovoljno interesovanje od strane menadžmenta u industriji za projekte energetske efikasnosti. Neophodni su novi podsticaji i državna prinuda za realizaciju većeg broja projekata.
 3. Značajan pomak od strane države načinjen je donošenjem Zakona o racionalnom korišćenju energije koji treba da bude važan oslonac svim aktivnostima u oblasti racionalnog korišćenja energije. Međutim, veliki pomaci očekuju se po formiranju fonda i podzakonskih akata. Kašnjenje u donošenju odgovarajuće zakonske i tehničke regulative može dovesti do usporavanja primene i umanjivanja efekata ovog zakona.
 4. Postojanje uredbe Vlade Republike Srbije o stimulativnim cenama električne energije iz obnovljivih izvora energije (OIE) veoma je podiglo interes za realizaciju projekata iz ove oblasti, što se pokazalo i kroz značajno veći broj radova i prikaze realizovanih projekata na ovogodišnjoj konferenciji. Međutim, i pored značano većeg interesa i velikog broja planiranih projekata, učesnici su istakli da je dalje izuzetno komplikovana i nestimulativna administrativna procedura, ali i nedostatak inicijalnih sredstava za relativno visoke investicije u neke oblasti korišćenja OIE.
 5. I ove godine je istaknuto da treba biše napora uložiti u obrazovanje i promovisanje primera uspešne prakse, kako u širem okruženju, regionu Jugoistočne Evrope, tako i u Srbiji. U tom smislu je ovogodišnja konferencija dala pozitive rezultate, jer je najveći broj referata iz oblasti energetske efikasnosti u industriji i zgradarstvu bio prikaz rezultata realizovanih projekata, posebna sesija posvećena je obrazovanju.
 6. Konstatovano je da od prošle konferencije nije bilo pomaka u jačanju institucija i stručnih tela države u ovoj oblasti. Sa žaljenjem je konstatovano da je Agenciju za energetsku efikasnost Republike Srbije ukinuta i očekuje se da se delatnosti agencije nastave na prepoznatljiv način kroz druge institucije države.
 7. Društvo termičara Srbije na svojim konferencijama i kroz druge aktivnosti nastojati da se pojačaju medijski nastupi i više promovišu rezultati naučnih i drugih projekata iz ove oblasti energetska efikasnosti u industriji.
 8. Treba nastaviti i intenzivirati međunarodnu, a posebno regionalnu, saradnju u oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine.U tom smislu će i Društvo termičara Srbije sa srodnim društvima iz regiona i drugim međunarodnim institucijama pokušati organizaciju zajedičkih skupova, među ostalim i sledeće konferencije IEEP 2015 .