IEEP 2015

ieep 13

V Regionalna konferencija INDUSTRIJSKA ENERGETIKA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EVROPE održana je u Hotelu Palisad, na Zlatiboru, 24 - 27. juna 2015. godine, u organizaciji Društva Termičara Srbije.