IEEP 2015

ieep 13

Nakon 20 godina od održavanja prve konferencije Društva termičara pod nazivom “Industrijska energetika” i sedam godina od I regionalne konferencije "Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne Evrope”, posle uspeha prve četiri regionalne konferencije, Društvo termičara Srbije nastavlja sa V regionalnom konferencijom u 2015. godini. Neophodnost česte i uporne razmene mišljenja kako bi industrija regiona unapredila svoju energetiku i podigla na viši nivo energetsku efikasnost, aktuelna je posebno u ovom trenutku kada se preispituju energetske politike zemalja EU u pogledu ostvarenja ciljeva 20-20-20. Društvo termičara Srbije konferenciju organizuje posle dve godine i od prošle konferencije, mada je bilo pomaka i u zakonodavstvu i u realizaciji konkretnih projekata u zemljama regiona, prilika je da se na ovoj konferenciji analiziraju stvarni dometi u unapređenju energetske efikasnosti, zaštiti životne sredine i primeni obnovljivih izvora energije.

V Regionalna konferencija INDUSTRIJSKA ENERGETIKA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EVROPE održaće se u Hotelu Palisad, na Zlatiboru, 24 - 27. juna 2015. godine, u organizaciji Društva Termičara Srbije.