Za autore

Krajnji rok za dostavu radova je 20. maj 2016. godine. U slučaju odustajanja od rada, molimo vas da nas o tome obavestite putem E-maila - marija.markovic.bbn@gmail.com.

 

NAZIV FAJLA REFERATA TREBA DA SADRŽI: INICIJAL IMENA I PREZIME AUTORA – RAD – PRVE TRI REČI NAZIVA RADA

PRIMER: M. Markovic – RAD – Analiza podataka iz

Ukoliko autor prijavljuje više radova, potrebno je da u imenu fajla pored RAD stavi 1, 2, 3, …

PRIMER: M. Markovic – RAD 1 – Analiza podataka iz

M. Markovic – RAD 2 – Uloga i značaj

M. Markovic – RAD 3 – Primena rešenja dobijenih

Referat se piše obavezno na srpskom jeziku, a pored toga se može dostaviti i verzija na engleskom jeziku, jednostubačno (u jednoj koloni). Ukupna dužina referata ne sme prelaziti 8 stranica A4 formata, uključujući tekst i slike.

Mole se autori da pri izradi referata pažljivo slede instrukcije date u uputstvu, kako bi se obezbedio uniformni izgled objavljenih referata.

U slučaju da je posle obavljene recenzije potrebno izvršiti korekciju referata, organizator može samostalno da izvrši manje prepravke rada. U slučaju potrebe za većim korekcijama, referat se vraća autoru na doradu. 

Dalje instrukcije za pripremu rada date su u Uputstvu.

 Radove dostaviti na marija.markovic.bbn@gmail.com ili bbn@bbn.co,rs.

Documents:

Prvo-obavestenje-text-srp-16-e-mail

Prvo-obavestenje-text-srp-16-e-mail.pdf | pdf | 2.4 MB | Last Changed: 24/12/2015 12:21pm

Uputstvo-za-pisanje-rada-Savetovanje-2016

Uputstvo-za-pisanje-rada-Savetovanje-2016.pdf | pdf | 248 KB | Last Changed: 24/12/2015 12:27pm