Za autore

Aplikaciju za elektronsku prijavu radova možete otvoriti klikom ovde.

Novi nalog na internet stranici možete otvoriti klikom ovde

Prihvaćeni radovi biće objavljeni: na internet stranici www.bslz.org, na digitalnom nosaču (DVD).

Odabrani radovi biće objavljeni u štampanom izdanju Zbornika radova, na jeziku na kom su napisani.

VAŽNI DATUMI

Prijava tema sa sažetkom*

1. decembar 2014.

Obaveštenje o prihvatanju tema

15. decembar 2014.

Dostava prihvaćenih radova*

26. januar 2015.

Obaveštenje o 1. recenziji

9. februar 2015.

Dostava konačnog rada*

23. februar 2015.

2. recenzija i odluka o prihvatanju

2. mart 2015.

* Prijave i radovi se dostavljaju isključivo preko aplikacije za elektronsku prijavu radova, koja se automatski zaključava navedenim danima u 24:00 č. 

Documents:

Prvi poziv BSLZ 2015

2.dec-sr-latn-marija-x5.pdf | pdf | 768 KB | Last Changed: 29/01/2015 10:28am