Program marketinga

BSLZ međunarodna konferencija održava se jubilarni 10. put kao jedan u nizu događaja organizovanih u okviru Decenije akcije za bezbednost saobraćaja na putevima, 2011-2020, koju je pokrenula Generalna skupština Ujedinjenih nacija rezolucijom broj 64/255, Unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima, od 10. maja 2010. Svetska zdravstvena organizacija je pripremila Globalni plan Decenije akcija za bezbednost saobraćaja na putevima, 2011-2020. 

Na 9. konferenciji, održanoj u aprilu 2014. godine učestvovalo je oko 400 domaćih i stranih stručnjaka iz oblasti bezbednosti saobraćaja, što je porast broja učesnika za 15 % u odnosu na prethodnu godinu. 

Na 10. međunarodnoj konferenciji biće predstavljeni najnoviji radovi eminentnih stručnjaka iz Evrope, a posebno iz regiona, kao i praktična iskustva u suočavanju sa izazovima rizika u saobraćaju. Biće prikazani i rezultati tradicionalnih istraživanja rizika u saobraćaju i raspodela rizika po lokalnim zajednicama u Srbiji, ali i sličnih istraživanja iz drugih zemalja. Pažnja će biti posvećena i prikazivanju prakse primene mera i aktivnosti lokalnih zajednica, čime će se još jednom ukazati na njihov značaj i ulogu u unapređenju bezbednosti saobraćaja na putevima. Skup predstvalja priliku i za uporednu analizu različitih modela organizacije i funkcionisanja zaštitnog sistema bezbednosti soabraćaja u lokalnoj zajednici, kao i modela finansiranja aktivnosti na lokalnom nivou. Za prezentovanje na skupu prijavljeno je 110 radova iz zemlje i inostranstva. Navedeni i drugi detalji su dovoljan razlog da predstavnici Vaše institucije uzmu aktivno učešće u radu ovog skupa. U programu marketinga predstavljeni su mogući sponzorski paketi. Verujemo da ćete lako pronaći interes vaše firme da se kroz neki od ponuđenih paketa na pravi i profesionalni način predstavi učesnicima konferencije kao i budućim poslovnim partnerima. 

GENERALNI SPONZOR (može biti samo jedan) / postaje se uplatom 4.000 €* 

Generalnom sponzoru pripada:

 • Oglasni prostor u štampanim materijalima Konferencije:
  •  1 kolor strana na 3. strani korica Programa Konferencije,
  •  1 kolor strana na 3. strani korica Zbornika radova;
 • Isticanje logotipa Generalnog sponzora:
  • na zbirnom panou sponzora u plenarnoj sali,
  • u Programu Konferencije u posebnoj rubrici Generalni sponzor,
  • na DVD-u u posebnoj rubrici Generalni sponzor;
 • Logo i link na sajtu Konferencije bslz.org i www.bbn.co.rs;
 • Mogućnost postavljanja svih vrsta mulitmedijalnih sadržaja do jedne web stranice na sajtu Konferencije bslz.org;
 • Pravo na multimedijalnu prezentaciju do 100 MB na DVD-u Konferencije;
 • Mogućnost da podeli učesnicima Konferencije brošure, kataloge i druge propagandne materijale (do 4 kom.);
 • Opremljeni izložbeni prostor od 6 m² u okviru prateće izložbe Konferencije (štand tipa A);
 • Rezervisan termin prezentacije u Biznis klubu u trajanju od 30 minuta sa obezbeđenim koktelom za 300 učesnika;
 • Zahvalnica koja se uručuje na Svečanom otvaranju Konferencije;
 • Četiri pune kotizacije.

ZLATNI SPONZOR / postaje se uplatom 3.000 €*

Zlatnom sponzoru pripada: 

 • Oglasni prostor u štampanim materijalima Konferencije:
  • 1 kolor strana u Programu Konferencije,
  • 1 kolor strana u Zborniku radova;
 • Isticanje logotipa Zlatnog sponzora:
  • na zbirnom panou sponzora u plenarnoj sali,
  • u Programu Konferencije u posebnoj rubrici Zlatni sponzori,
  • na DVD-u u posebnoj rubrici Zlatni sponzori;
 • Logo i link na sajtu Konferencije bslz.org i www.bbn.co.rs;
 • Mogućnost postavljanja svih vrsta mulitmedijalnih sadržaja do jedne web stranice na sajtu Konferencije bslz.org;
 • Pravo na multimedijalnu prezentaciju do 50 MB na DVD-u Konferencije;
 • Mogućnost da podeli učesnicima Konferencije brošure, kataloge i druge propagandne materijale (do 3 kom.);
 • Opremljeni izložbeni prostor od 6 m² u okviru prateće izložbe Konferencije (štand tipa A);
 • Rezervisan termin prezentacije u Biznis klubu u trajanju od 20 minuta;
 • Zahvalnica koja se uručuje na Svečanom otvaranju Konferencije;
 • Tri pune kotizacije.

VELIKI SPONZOR / postaje se uplatom 2.000 €* 

Velikom sponzoru pripada: 

 • Oglasni prostor u štampanim materijalima Konferencije:
  • 1 crno-bela strana u Programu Konferencije,
  • 1 crno-bela strana u Zborniku radova;
 • Isticanje logotipa Velikog sponzora:
  • na zbirnom panou sponzora u plenarnoj sali,
  • u Programu savetovanja u posebnoj rubrici Veliki sponzori,
  • na DVD-u u posebnoj rubrici Veliki sponzori;
 • Logo i link na sajtu Konferencije bslz.org i www.bbn.co.rs;
 • Mogućnost postavljanja svih vrsta mulitmedijalnih sadržaja do jedne web stranice na sajtu Konferencije bslz.org;
 • Pravo na multimedijalnu prezentaciju do 20 MB na DVD-u Konferencije;
 • Mogućnost da podeli učesnicima Konferencije brošure, kataloge i druge propagandne materijale (do 2 kom.);
 • Opremljeni izložbeni prostor od 4 ili 6 m² u okviru prateće izložbe Konferencije (štand tipa A ili B);
 • Rezervisan termin prezentacije u Biznis klubu u trajanju od 20 minuta;
 • Zahvalnica koja se uručuje na Svečanom otvaranju Konferencije;
 • Dve pune kotizacije.

SPONZOR / postaje se uplatom 1.000 €* 

Sponzoru pripada: 

 • Oglasni prostor u štampanim materijalima Konferencije:
  • 1/2 crno-bela strana u Programu Konferencije,
  • 1/2 crno-bela strana u Zborniku radova;
 • Isticanje logotipa Sponzora:
  • na zbirnom panou sponzora u plenarnoj sali,
  • u Programu konferencije u posebnoj rubrici Sponzori,
  • na DVD-u u posebnoj rubrici Sponzori;
 • Opremljeni izložbeni prostor od 4 ili 6 m² u okviru prateće izložbe Konferencije (štand tipa A ili B);
 • Mogućnost postavljanja svih vrsta mulitmedijalnih sadržaja do jedne web stranice na sajtu Konferencije bslz.org;
 • Pravo na multimedijalnu prezentaciju do 10 MB na DVD-u Konferencije;
 • Mogućnost da podeli učesnicima Konferencije brošure, kataloge i druge propagandne materijale (do 1 kom.);
 • Zahvalnica koja se uručuje na Svečanom otvaranju Konferencije;
 • Jedna puna kotizacija.

SPONZOR KONGRESNE TORBE / postaje se uplatom 2.000 €* ili uplatom 50% nabavne vrednosti torbi, ukoliko je ukupna vrednost manja od 4000 €* 

Sponzoru kongresne tašne pripada: 

 • Svaki učesnik dobija tašnu sa logom Sponzora uz logo konferencije;
 • Mogućnost da podeli učesnicima Konferencije brošure, kataloge i druge propagandne materijale;
 • Isticanje logotipa Sponzora kongresne tašne:
  • na zbirnom panou sponzora u plenarnoj sali,
  • u Programu konferencije u posebnoj rubrici Sponzori,
  • na DVD-u u posebnoj rubrici Sponzori;
 • Logo i link na sajtu Konferencije bslz.org i www.bbn.co.rs;
 • Zahvalnica koja se uručuje na Svečanom otvaranju Konferencije;
 • Jedna puna kotizacija.

SPONZOR SVEČANOG OTVARANjA I KOKTELA DOBRODOŠLICE / postaje se uplatom 1.000 €* 

Sponzoru svečanog otvaranja i koktela pripada: 

 • Isticanje logotipa Sponzora:
  • na zbirnom panou sponzora u plenarnoj sali,
  • u Programu konferencije u posebnoj rubrici Sponzori,
  • na DVD-u u posebnoj rubrici Sponzori;
 • Mogućnost održavanja pozdravnog govora na Svečanom otvaranju Konferencije (u trajanju od 5 min.);
 • Zahvalnica koja se uručuje na Svečanom otvaranju Konferencije;
 • Jedna puna kotizacija.

SPONZOR SVEČANE VEČERE / postaje se uplatom 1.000 €* 

Svečana večera se održava drugog radnog dana konferencije za sve učesnike sa plaćenom kotizacijom;

 • Mogućnost dovođenja gostiju, poslovnih partnera kao i predstavnika kompanije sponzora na večeru (do 10 gostiju);
 • Mogućnost održavanja pozdravnog govora;
 • Isticanje logotipa Sponzora:
  • na pozivnici,
  • na zbirnom panou sponzora u plenarnoj sali,
  • u Programu konferencije u posebnoj rubrici Sponzori,
  • na DVD-u u posebnoj rubrici Sponzori;
 • Logo i link na sajtu Konferencije bslz.org i www.bbn.co.rs;
 • Mogućnost distribuiranja promotivnog materijala tokom konferencije (do 2 komada);
 • Jedna puna kotizacija.

DONATOR / postaje se uplatom 400 €* 

Donatoru pripada:

 • Isticanje naziva kompanije: 
  • na panou Sponzora u plenarnoj sali;
  • u Programu konferencije u rubrici Donatori;
  • na DVD-u Konferencije u rubrici Donatori.

PROMO PREDMETI 

Pravo na deljenje brošura, kataloga ili nekog drugog propagandnog materijala kojim će se kompanija predstaviti učesnicima Konferencije. 100 €* 

PANO PREZENTACIJA 

Grafička prezentacija firme na izložbenom prostoru na panou veličine 1x1m 100 €* 

BIZNIS KLUB / uplatom 500 €* 

Korisniku pripada pravo na prezentaciju firme u trajanju od 20 minuta u izabranom terminu u posebnoj sali za poslovne prezentacije u hotelu. 

OGLAŠIVAČ 

Oglašavanje u Programu konferencije: 

 • 1 strana crno-belog oglasa 200 €*
 • 1/2 strane crno-belog oglasa 120 €*

Oglašavanje u Zborniku radova: 

 • 1 strana crno-belog oglasa 200 €*
 • 1/2 strane crno-belog oglasa 120 €*

Oglašavanje na DVD-u Konferencije: 

 • do 50MB 150 €*
 • do 20MB 100 €*

IZLAGAČ 

Postaje se uplatom: 

 • za tipski štand A od 6m² 600 €*
 • za tipski štand B od 4m² 400 €*
 • spoljni izložbeni prostor (po 1m²) 30 €*

Izlagač dobija: 

 • Tipski štand određene kvadrature u okviru prateće izložbe konferencije, opremljen:
  • leđima - panoi,
  • pultom,
  • logotipom firme u originalu 1 x 0,30 m,
  • osnovnom rasvetom i priključkom za struju;
 • Jednu punu kotizaciju uz zakup tipskog štanda A.

* Vrednost € (EUR) je po srednjem kursu evra kod Narodne banke Srbije na dan fakturisanja 
* U cene nije uključen PDV 20%

Documents:

Program marketinga BSLZ15

prog-marketinga-e-mail-latinica.pdf | pdf | 636 KB | Last Changed: 27/01/2015 2:08pm