Za autore

Pozivamo autore da predloge tema sa sažecima i klјučnim rečima prijave kroz aplikaciju za elektronsku prijavu radova na internet adresi www.bslz.org.

Da biste prijavili temu jedan od autora mora imati otvoren nalog na internet stranici www.bslz.org, koji mora biti verifikovan kroz postupak otvaranja naloga. Otvaranje naloga omogućava korisnicima da prate informacije o prijavlјenoj temi, odnosno radu, ali i da daju komentare u diskusijama na internet stranici naše Konferencije. Pisano i video uputstvo za korišćenje aplikacije za prijavu tema možete preuzeti na internet adresi www.bslz.org.

Prihvaćeni radovi biće objavlјeni: na internet stranici www.bslz.org i na digitalnom nosaču (DVD). Odabrani radovi biće objavlјeni u štampanom izdanju Zbornika radova, na jeziku na kom su napisani.

VAŽNI DATUMI

Prijava tema sa sažetkom*:

1. decembar 2015.

Obaveštenje o prihvatanju tema:

15. decembar 2015.

Dostava prihvaćenih radova*:

26. januar 2016.

Obaveštenje o 1. recenziji:

9. februar 2016.

Dostava konačnog rada*:

23. februar 2016.

2. rec. i odluka o prihvatanju

2. mart 2016.

*Prijave i radovi se dostavlјaju isklјučivo preko aplikacije za elektronsku prijavu radova, koja se automatski zaklјučava navedenim danima u 24:00 č.

Tematske celine možete pogledati u Prvom obaveštenju.

Documents:

Prvo-obavestenje-BSLZ-2016-lat-za-sajt

Prvo-obavestenje-BSLZ-2016-lat-za-sajt.pdf | pdf | 3 MB | Last Changed: 08/10/2015 3:26pm