9. EFTA-TIC Sastanak trenera

10624852 580913025367483 4262707346969162689 nEFTA TIC je komora instituta za treninge Evropske asocijacije za porodičnu terapiju. Sastoje se od 125 instituta u 29 zemalja. Cilj TIC-a je da promoviše i razvija mrežu instituta za trening i trenera u sistemskoj praksi širom Evrope. TIC je razvio niz minimalnih standarda za obuku porodičnih terapeuta i supervizora, kao i za institute za trening.

Dve godine u svake tri EFTA - TIC organizuje sastanak trenera uz pomoć nekog od Instituta. Poslednji sastanak trenera održan je u Jašiju, u Rumuniji u septembru 2014.

U septembru 2015. godine, Asocijacija sistemskih terapeuta će biti domaćin 9. EFTA-TIC Sastanka trenera iz oblasti sistemske psihoterapije. To će biti ponovno okupljanje sistemskih psihoterapeuta iz raznih delova sveta i prilika da u tome učestvuju i edukatori iz regiona. Tema sastanka je "Embracing new knowledge: Training for integrative and innovative practice". Trening će se održati u Beogradu u periodu od 25 – 27. septembra na Fakultetu za medije i kominikacije.

Sastanak pruža platformu za učenje i razmenu informacija između sistemskih nastavnika, istraživača i praktičara kroz male, simultane, interaktivne radionice. Postoje i kratke plenarne sesije u okviru kojih se prezentuju izveštaji sa održanih radionica. Manifestacija je dizajnirana tako da omogući, pre svega, umrežavanje i interakciju.

Instituti i individualni treneri su pozvani da ponude prezentaciju ili radionicu podnošenjem apstrakta relevantnog za Temu konferencije.

Uskoro više informacija o skupu.

http://efta-tic.eu/