Održani skupovi

Za 25 godina poslovanja BBN je organizovao preko 150 značajnih skupova u različitim oblastima i različitog obima i sadržaja, sa brojem učesnika koji se kreće izmedju 50 i 1600 ljudi. Najveći broj skupova organizovan je u oblasti energetike. Poslednjih godina ostvarena je izuzetna saradnja i sa predstavnicima i učesnicima u oblasti bezbednosti saobraćaja, kao i u oblastima veterinarstva i šumarstva.