BBN Congress Management

BBN Congress Management - registracija učesnika

BBN Congress Management je PCO (Professional Conference Organizer) osnovan 1989. godine i poseduje značajno iskustvo u pružanju kompletne usluge organizacije naučnih skupova, konferencija, kongresa, sastanaka, proslava i drugih događaja sa posebnim osvrtom na skupove u oblasti energetike.

Pored neosporivog iskustva BBN poseduje bazu relevantnih i direktnih kontakata stručnjaka, naučnih radnika i predstavnika kompanija i organizacija iz oblasti energetike, saobraćaja, medicine, veterinarstva, i mnogih drugih, sa preko 20 000 imena, koja se svake godine širi i unapređuje. Zahvaljujući obimnoj bazi kontakata kao i širokoj paleti aktivnosti koje preduzima, BBN značajno doprinosi maksimizaciji relevantnih učesnika na svakom skupu koji organizuje i time stvara osnove za višenamensku razmenu informacija tokom rada skupa kao i definisanje smernica budućih aktivnosti svojim klijentima, dok za sponzorske organizacije kreira priliku da svoje usluge ili proizvode promovišu koncentrisanoj grupi ciljanih posetioca. Uz navedene prednosti, agencija niz godina sarađuje sa velikim brojem proverenih podizvođača što dopušta značajnu fleksibilnost u pristupanju različitim zahtevima i mogućnostima klijenata. Kompetitivnu snagu BBN-a velikim delom čini i tim ljudi koji svakoga dana dokazuje da je pravi način za uspešno poslovanje i dostizanje visokog kvaliteta usluge spoj samouverenog i iskusnog sa jedne i obrazovanog i ambicioznog mladog kadra sa druge strane, sa konstantnom potrebom da se dokazuje i u svom poslu bude još bolji. 

BBN poseduje bazu relevantnih i direktnih kontakata stručnjaka, naučnih radnika i predstavnika kompanija i organizacija iz oblasti energetike, saobraćaja, medicine, veterinarstva, i mnogih drugih, sa preko 20 000 imena, koja se svake godine širi i unapređuje.

Kvalitet odnosa sa klijentima osnovni je prioritet agencije. Od samog početka, 1989. godine, kada je gospodin Ninoslav Bjelica osnovao BBN, sa klijentima se gradi partnerska saradnja zasnovana na međusobnom uvažavanju i poverenju, radi što uspešnije realizacije skupova. Agencija ne ulazi u nove poslove ukoliko bi to ugrozilo kvalitet obaveza prema tekućim klijentima i pored toga, kao partner u organizaciji, uvek je spremna da umanji sopstveni interes u slučaju nepredviđenih nepovoljnih okolnosti.

BBN saradnju nudi svima onima koji svojim kolegama iz zemlje i inostranstva žele da se predstave kao izvrsni domaćini, ne zapostavljajući pritom svoje primarne obaveze. Svoje klijente agencija prepoznaje u naučnim, obrazovnim, sportskim i strukovnim institucijama, kao i kompanijama u oblasti energetike, i drugim. Profesionalnom uslugom BBN obezbeđuje klijentima da bez ulaganja sopstvenog rizika i suvišnog napora podignu ugled delatnosti koja je u pitanju kao i poverenje sredine.

www.bbn.co.rs