Skupovi u pripremi

BSLZ 2018 međunarodna konferencija održaće se sledeće godine od 18. do 21. aprila. Skup predstvalјa priliku i za uporednu analizu različitih...

Nacionalni komitet CIRED Srbije (CIRED Srbija) u saradnji sa nacionalnim komitetima CIRED Crne Gore, Rumunije, i drugim komitetima, kompanijama i...